Integriteitsbeleid

 

Uw integriteit is belangrijk voor ons! Op deze pagina vindt u informatie over waar en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en opslaan wanneer u ons bezoekt. Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze klantendienst, die u meer kan vertellen over hoe wij uw gegevens verwerken.

 

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we verzamelen? 

Hejco maakt deel uit van HejMar AB. HejMar AB is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u door middel van aankopen en overige contacten met ons deelt en is ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt volgens geldende wetgeving.

HejMar AB (Hejco)
org. nr 556023–8486
Box 1102
501 11 Borås
Zweden


Waar worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te verwerken binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) en al onze eigen IT-systemen, maar ze kunnen ook worden overgedragen naar en verwerkt worden in een land buiten de EER (zgn. ”derde landen”). Een dergelijke overdracht vindt alleen plaats naar ontvangerlanden met een adequaat veiligheidsniveau en in overstemming met geldende wetgeving. Als de overdracht plaatsvindt voor een dienst in de VS gebeurt dat uitsluitend naar bedrijven die onder het zgn. ”Privacy Shield” vallen, een overeenkomst over beveiliging van persoonsgegevens tussen de EU en de VS.

 


Wie hebben er toegang tot uw informatie? 

Uw gegevens worden voornamelijk gebruikt door Hejco teneinde onze verplichtingen jegens u na te komen en om uw ervaringen met ons te verbeteren. 

Om onderstaande diensten te kunnen aanbieden en aan onze verplichtingen jegens u als klant te voldoen, delen wij uw persoonsgegevens met bedrijven die zgn. verwerkers voor ons zijn. Dat gebeurt uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de informatie hebben verzameld en alleen met bedrijven die voldoende garanties inzake veiligheid en geheimhouding van persoonsgegevens kunnen geven.

Wij verstrekken informatie en content aan leveranciers en dienstenleveranciers die onze activiteiten ondersteunen, bijvoorbeeld doordat zij diensten inzake technische infrastructuur bieden (zoals bijvoorbeeld e-handelsplatform, IT-systemen, CRM- en marketingsystemen), analyseren hoe onze producten worden gebruikt, de u gekochte producten verspreiden en leveren, betalingen verzorgen of enquêtes uitvoeren. Wij verkopen uw gegevens nooit door aan derden en dat zullen we ook nooit gaan doen.

Indien het eigendomsrecht op Hejco wijzigt, kunnen wij de informatie over u aan de nieuwe eigenaar doorgeven.

 

Hoelang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren gegevens totdat ze niet langer noodzakelijk zijn voor een goede klantervaring of om onze verplichtingen jegens u volgens contract met u na te komen. Informatie die wij over u krijgen (inclusief gegevens over financiële transacties in samenhang met koop) worden bewaard gedurende de tijd dat de geldende wetgeving dat vereist.

 

Welke rechten hebt u?

Recht op informatie: 
U hebt het recht om op elk willekeurig moment informatie te verlangen over welke persoonsgegevens wij van u bewaren. U kunt dan op onderstaande wijze contact opnemen met Hejco, dat vervolgens bij u terugkomt om u te informeren over welke gegevens wij van u hebben.


Recht op rectificatie: U hebt het recht om een correctie te verlangen van eventuele onjuiste persoonsgegevens en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op vergetelheid / ”Recht om te worden vergeten”:
U hebt soms het recht om te verlangen dat Hejco de persoonsgegevens verwijdert die we over u verwerken. Dat kan het geval zijn in de volgende situaties:

 • Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld
 • Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u die toestemming intrekt
 • Als de verwerking plaatsvindt met het oog op direct marketing en u niet langer marketingmaterialen van ons wilt ontvangen
 • Als er na een belangenafweging geen gerechtvaardigde gronden bestaan die zwaarder wegen dan u belangen
 • Als verwijderen vereist is om aan een juridische verplichting te voldoen


Het recht om direct marketing te weigeren:
U hebt het recht om direct marketing te weigeren, met inbegrip van profielanalyses voor direct marketingdoeleinden.

U kunt op de volgende manieren afzien van direct marketing:

 • Door de aanwijzingen te volgen in een willekeurig direct marketingbericht 
 • Door de klantendienst van Hejco te berichten dat u niet langer direct marketing wilt ontvangen


Recht op beperkte verwerking:
U hebt het recht om Hejco te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende situaties te beperken:

 • U hebt in bepaalde gevallen het recht te eisen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt. Met beperking wordt bedoeld dat de gegevens gemarkeerd worden, zodat deze in de toekomst slechts verwerkt mogen voor bepaalde afgeperkte doeleinden.
 • Het recht op beperking geldt onder andere wanneer de geregistreerde persoon van mening is dat de gegevens onjuist zijn en om rectificatie heeft gevraagd.
 • Indien u aangeeft dat uw persoonlijke informatie onjuist is, zal HejMar AB ("Hejco") afzien van de verwerking van dergelijke informatie gedurende de periode dat de juistheid van de persoonsgegevens wordt onderzocht.

 

Contact – met wie neem ik contact op bij vragen?

Als u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, een registeruittreksel wilt, toestemming wilt intrekken, zich tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden wilt verzetten e.d., neem dan contact met ons op.

We zijn te bereiken via de klantendienst van Hejco, +46 33 20 22 50 of op support@hejco.com

 

Recht om een klacht in te dienen: 

Mocht u niet tevreden zijn met de verwerking van uw persoonsgegevens en/of de antwoorden die u van ons hebt gekregen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij Datainspektionen (de Zweedse Dienst Bescherming Gegevens).


Updates van het integriteitsbeleid:

De meest recente versie van ons integriteitsbeleid staat altijd op onze website. Wij informeren u ook bij essentiële wijzigingen in het beleid die van invloed zijn op de wijze waarop we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken.

 

Bij aankopen

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 • Wij gebruiken de informatie die we over u hebben om onze producten en diensten te ontwikkelen en om uw klantervaring te verbeteren. Om producten op maat te creëren die uniek en relevant voor u zijn, gebruiken we de gegevens, interesses en antwoorden gebaseerd op de gegevens die we verzamelen en die u bereid bent te vermelden wanneer u bijvoorbeeld vragen in een formulier beantwoordt.
 • Wij verwerken gegevens in analyses van kooppatronen, waarbij we kijken naar hoe u omgaat met onze website, bijvoorbeeld aan de hand van producten waarin u geïnteresseerd bent, enz. Dat is essentieel om de gebruikerservaring voortdurend door te kunnen ontwikkelen en om uw bezoek aan de webwinkel en onze communicatie met u zo goed en relevant mogelijk te maken.

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw aankopen en leveringen te kunnen administreren en voltooien, u diverse betalingsoplossingen te kunnen bieden, berichten over leveringen te kunnen sturen via sms, e-mail of gewone post, eventuele retouren te kunnen verwerken en uw gebruikersaccount op onze webplatforms te kunnen hanteren met als oogmerk u een persoonlijke ervaring te bieden.

 • Wij kunnen uw contact met ons ook soepeler laten verlopen,bijvoorbeeld door uw registratie-informatie automatisch in te vullen (zoals uw vakgebied) als u deze in ander verband al eerder hebt vermeld en waarbij deze is opgeslagen in onze CRM-tool.

 • Wij kunnen de informatie gebruiken die wij van u hebben om onze webshop te ontwikkelen, testen en verbeteren, onder andere door onderzoeken te doen en de klantervaring te verbeteren en nieuwe functies te testen.

 • Wij gebruiken de informatie die we over u hebben om u marketingcommunicatie en aanbiedingen te sturen, winnaars van prijsvragen bekend te maken, met u te communiceren over onze producten en nieuwtjes en u te informeren over onze beleidslijnen en voorwaarden.

 • Bij communicatie en wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken we ook de door u vermelde informatie om u te kunnen antwoorden op eventuele vragen over uw leveringen en bestellingen.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is om bovenstaande doeleinden te kunnen realiseren of zo lang als dat wettelijk is voorgeschreven. Daarna worden uw persoonsgegevens gewist.

 

Wat voor persoonsgegevens verwerken we?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons stuurt als u een aankoop doet bij Hejco, of dat nu via onze webshop of via andere kanalen is, een catalogus downloadt, een formulier invult of meedoet aan eventuele prijsvragen. Voorbeelden van gegevens die in verband met de aanschaf van en/of belangstelling voor een van de producten van Hejco worden verzameld, zijn contactinformatie als naam, klantnummer, adres, e-mailadres, persoonsnummer, telefoonnummer, bestelinformatie, betaalinformatie en betalingsgeschiedenis, gedane aankopen, aankoopgeschiedenis, gedrag op onze digitale platforms en uw respons op mailings.

We kunnen ook bepaalde persoonsgegevens verzamelen via externe partners, bijvoorbeeld adresgegevens uit openbare registers en gegevens inzake kredietwaardigheid van kredietbeoordelaars, banken of kredietinformatiebureaus.

 

Marketing

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden? 

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om u aanbiedingen op maat te kunnen sturen over precies datgene waarin u bent geïnteresseerd, naast relevante marketing, belangrijke informatie, klantonderzoeken en uitnodigingen via e-mail, sms-berichten, telefoon en post.

Om uw ervaring zo optimaal mogelijk te maken, sturen wij u relevante informatie, productaanbevelingen en herinneringen dat u nog producten in uw winkelwagentje hebt. Al deze diensten zijn gebaseerd op uw eerdere aankopen, clicks en de informatie die u ons hebt verstrekt.

 


Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij voor marketingdoeleinden? 

Wij verwerken gegevens als:

 • contactgegevens als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, postcode
 • de producten, advertenties en content waarop u klikt
 • uw aankoopgeschiedenis 
 • informatie over gedrag, navigeren en clicks op de website en andere digitale kanalen
 • respons op mailings

 

Wie kan uw persoonlijke informatie gebruiken? 

Informatie aan derden wordt uitsluitend verstrekt voor het verlenen van diensten met betrekking tot onze marketing en communicatie, d.w.z. bijvoorbeeld aan mediabureaus en technische leveranciers voor de verspreiding van fysiek en digitaal marketingmateriaal. 

Wij zullen uw informatie nooit voor marketingdoeleinden verkopen aan of delen met derden. 

 

De juridische basis voor gegevensverwerking:

Wij verzamelen, bewaren, gebruiken en delen de gegevens die wij hebben op de wijzen die in dit beleid worden beschreven: 

 • Overeenkomstig uw toestemming, die u kunt intrekken door contact op te nemen met de klantendienst van Hejco.
 • In de mate waarin dat vereist is om aan onze juridische verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Om uw elementaire belangen of die van anderen te kunnen beschermen.
 • In de mate waarin dat vereist is om ons legitieme belang te beschermen, namelijk het bieden van een veilige, professionele, betrouwbare en relevante dienst aan onze gebruikers en partners, voor zover dit belang niet strijdig is met uw belangen of elementaire rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen.


Het recht om direct marketing te weigeren:

U hebt het recht om direct marketing te weigeren en uw toestemming in te trekken.

U kunt op de volgende manieren afzien van direct marketing:

 • Door de aanwijzingen te volgen in een willekeurig direct marketingbericht 
 • Door de klantendienst van Hejco op support@hejco.com te berichten dat u niet langer direct marketing wilt ontvangen

 

Wij bewaren uw informatie voor direct marketing totdat u ons bericht dat u niet langer direct marketing van Hejco wilt ontvangen. Wij verwijderen continu inactieve e-mailadressen uit ons bestand.

 

Klantendienst en administratie

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke informatie bij de klantendienst? 

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om uw vragen te verwerken, orders te plaatsen, productgerelateerde en ondersteunende zaken af te handelen per e-mail, chat, telefoon en social media, alsook retouren, klachten en andere klantgerelateerde vragen te regelen. Wij moeten ook contact met u kunnen opnemen als er een probleem ontstaat met uw bestelling.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij bij de klantendienst?

Wij verwerken alle door u verstrekte informatie, inclusief de volgende:

 • Contactgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer 
 • Betaalinformatie en betalingsgeschiedenis
 • Kredietwaardigheid 
 • Bestelinformatie 
 • Bestelgeschiedenis 
 • Groottes en eventuele maten
 • Aantekeningen en eventuele maatregelen
 • Wanneer en hoe er marktcommunicatie heeft plaatsgevonden, zoals clicks op onze website en evenementen
 • Alle correspondentie betreffende de klantrelatie

 

Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het legitieme belang van Hejco te kunnen beschermen en uw aankopen en leveringen te kunnen administreren en voltooien, u diverse betalingsoplossingen te kunnen bieden, berichten over leveringen te kunnen sturen via sms, e-mail of gewone post, eventuele retouren te kunnen verwerken en uw gebruikersaccount op onze webplatforms te kunnen hanteren met als oogmerk u een persoonlijke ervaring te bieden.


Hoelang bewaren wij uw informatie? 

Wij bewaren uw informatie totdat dat niet langer wettelijk vereist is of totdat u ons eventueel verzoekt om uw gegevens te verwijderen en dat op zijn beurt nergens strijdig mee is.

 

Prijsvragen


Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie bij een prijsvraag? 


Wij bewaren uw informatie wanneer u meedoet aan onze prijsvragen. Uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt om Hejco in staat te stellen om de deelnemers vóór, tijdens en na het evenement te benaderen, contact op te nemen met winnaars en prijzen uit te reiken.


Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij in verband met prijsvragen? 

 • Contactgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Informatie die bij de prijsvraag is verstrekt


Wie kan gebruikmaken van uw persoonlijke informatie in verband met prijsvragen?

Er wordt uitsluitend informatie aan derden verstrekt voor het leveren van bovenstaande diensten, bijvoorbeeld transportbedrijven om prijzen te kunnen afleveren en potentiële partners bij de prijsvraag.


Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij prijsvragen? 

Wanneer u meedoet aan een prijsvraag die door Hejco wordt georganiseerd, is de verwerking van uw persoonlijke informatie gebaseerd op uw toestemming in verband met uw deelname aan de prijsvraag.
U hebt het recht om op elk willekeurig moment uw toestemming die u hebt verleend bij uw deelname aan een wedstrijd, in te trekken.


Hoelang bewaren wij uw informatie? 


Wij bewaren uw informatie in het marketingbestand totdat u uw toestemming intrekt.

 

Ontwikkeling en verbetering

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie voor verdere ontwikkelingen?

Wij gebruiken gegevens om al onze diensten, producten en systemen voor onze klanten te evalueren, ontwikkelen en verbeteren. Daaruit voortvloeiend analyseren wij uw informatie niet op persoonlijk niveau, maar alle gegevensverwerking vindt plaats met geanonimiseerde persoonsgegevens.

Dat impliceert een analyse waarmee wij onze diensten gebruikersvriendelijker kunnen maken. Wij kunnen bijvoorbeeld de interface zo aanpassen dat de informatiestroom wordt vereenvoudigd. Wij kunnen ook globaal die digitale kanalen identificeren die door onze klanten het meest worden gebruikt en daardoor systemen verbeteren.

De analyse wordt ook gebruikt om het volume van inkoop en voorraad te voorspellen en om leveringen en capaciteit te plannen. Daarnaast gebruiken we informatie om ons assortiment voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. 


Welke soorten persoonsgegevens verwerken we? 

Indien u ons onderstaande informatie hebt gegeven, verwerken we deze: 

 • Contactgegevens als naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Klantnummer 
 • Informatie over gedrag, bijv. clicks in de webshop 
 • E-mailgeschiedenis

Als u al eerder bij Hejco inkopen hebt gedaan, verwerken wij de volgende gegevens: 

 • Bestelgeschiedenis 
 • Leveringsinformatie 
 • Betalingsgeschiedenis

Wij verwerken ook de volgende persoonlijke, aan cookies gerelateerde gegevens: 

 • Historie van clicks op de website 
 • Navigeren en surfgeschiedenis
 • Uw handelingen in uw marketingmateriaal, bijvoorbeeld clicks, openen van berichten


Wie gebruikt uw persoonlijke informatie voor ontwikkelingsoogmerken? 

Wij maken gebruik van bedrijven die websites analyseren. Deze analyseren het online gedrag van onze klanten op een algemeen niveau. Dergelijke diensten omvatten bijvoorbeeld Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Hotjar, Facebook-trackingpixel, MailChimp (e-mailmarketing) en OptinMonster (popup-venster in de webshop). Door deze diensten te gebruiken, kunnen we uw winkelervaring verbeteren en de communicatie op u afstemmen.


Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor ontwikkelingsoogmerken? 

De verwerking van uw persoonlijke informatie teneinde onze diensten te ontwikkelen en verbeteren, is gebaseerd op ons legitieme belang.


Hoelang bewaren wij uw informatie? 

Wij bewaren uw informatie totdat u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat en tijdens volgende bezoeken wordt opgehaald. Door onze diensten te gebruiken accepteert u ook cookies. 

 

Hoe gebruiken we cookies? 

De webshop van Hejco gebruikt cookies onder meer om de inhoud van het winkelwagentje te verwerken. Als u cookies hebt geblokkeerd, kunt u daardoor geen inkopen doen in de webshop, aangezien uw winkelwagentje zijn inhoud “vergeet” bij het laden van elke nieuwe pagina. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen en toch wilt kopen, dan kan dat door een zogenaamd incognitovenster in uw browser te openen en via dit venster uw aankopen te doen. Dan worden alle cookies automatisch verwijderd op het moment dat de browser wordt afgesloten. Wij maken ook gebruik van cookies als statistische grondslag, bijvoorbeeld om te bekijken naar welke artikelen een en dezelfde bezoeker kijkt om zo automatische productaanbevelingen te kunnen doen.

Naast cookies in het winkelwagentje worden er ook sessiecookies gebruikt om het inloggen op Mijn pagina’s te onthouden, alsook voor instellingen als taalkeuze, land en of de klant een zakelijke of een particuliere klant is. Op die manier hoeft u niet steeds weer dezelfde keuzes te maken wanneer u Hejco online bezoekt. Pop-ups op de site kunnen ook gebruik maken van cookies om ervoor te zorgen dat u de pop-up slechts eenmaal te zien krijgt.

Wij gebruiken Google Analytics, Google Tag Manager en Google Ads, die ook cookies plaatsen. Het doel is een beeld te krijgen van de wijze waarop onze bezoekers de website gebruiken. Dit type cookies bevat geen informatie waarmee kan worden vastgesteld wie u bent.

Social media-koppelingen als Vind ik leuk-knoppen voor Facebook en LinkedIn lezen af of er cookies zijn die bij eerdere bezoeken op deze pagina’s zijn geplaatst. De analysedienst Hotjar plaatst cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen bestuderen met als bedoeling de klantervaring te optimaliseren en te verbeteren. In de webshop zit ook een chatfunctie, die cookies opslaat voor analysedoeleinden én om u een persoonlijke service te bieden. Wanneer u een formulier en dergelijke op een van de websites van Hejco of op social media invult, wordt er een cookie geplaatst met als oogmerk u een klantunieke en persoonlijke ervaring te bezorgen en de toekomstige communicatie te vereenvoudigen. We maken tevens gebruik van derden tracking cookies met de bedoeling u relevante advertenties over de producten van Hejco op andere websites / kanalen te laten zien.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we? 

Wij combineren uw cookiecode met de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld uitsluitend in de gevallen dat dergelijke informatie in onze systemen is verzameld, bijvoorbeeld als u abonnee bent van onze nieuwsbrief of een catalogus hebt gedownload.


Wie kan uw persoonlijke informatie gebruiken? 

Er wordt uitsluitend informatie aan derden verstrekt voor het leveren van bovenstaande diensten. Wij gebruiken een analytische tool om statistische gegevens te verzamelen teneinde onze website te optimaliseren en u van het juiste marketingmateriaal te voorzien.


Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Wij combineren uitsluitend uw cookie met uw persoonlijke informatie:

Als u bent ingelogd op uw account of u abonneert op nieuwsbrieven, is de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor dit doeleinde gebaseerd op ons legitieme belang. 


Hoelang bewaren wij uw informatie? 


Hejco bewaart uw persoonlijke informatie in uw cookies niet. Met uw browser kunt u eenvoudig cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. U vindt onder "Help" instructies over hoe u cookies gebruikt en van uw browser verwijdert. U kunt cookies uitschakelen of ervoor kiezen om informatie te krijgen telkens wanneer er een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. 

Let op: Indien u cookies uitschakelt, kunt u niet van alle functies profiteren. Zo is bijvoorbeeld het deponeren van een product in een winkelwagentje technisch afhankelijk van de functionaliteit in cookies.

 

Diensten voor het inzamelen van gegevens


Welke diensten worden er gebruikt voor het inzamelen van gegevens? 


Hejco maakt gebruik van een aantal diensten van derden voor het verzamelen van gegevens om zo exploitatie, communicatie en marketing mogelijk te maken, zodat communicatie en content speciaal op u kunnen worden afgestemd. Hieronder vermelden we de diensten die in gebruik zijn bij of gekoppeld zijn aan hejco.se-webshop. U kunt er ook meer lezen over welke informatie de dienst verzamelt en bewaart.

 

Google Analytics

Google Analytics meet en analyseert de activiteiten op onze websites hejco.se en shop.hejco.com, bijvoorbeeld aankopen, de bezochte pagina’s en de gedragsgeschiedenis. Google Analytics werkt met een cookie om de gebruikersactiviteit te traceren. Wij gebruiken Google Analytics om de ervaringen van onze klanten te verbeteren en de resultaten van marketinginspanningen te meten. Deze omvatten zoekmarketingcampagnes, e-mailcampagnes en campagnes die zijn gemaakt voor externe webdiensten, bijvoorbeeld Google Ads. 

 

Google Ads

Google Ads is de zoekmarkttool van Google, die we gebruiken om onze advertenties op internet te verbeteren. Als u bijvoorbeeld naar Hejco zoekt in de zoekdienst van Google, ziet u onze advertentie die u, als u erop klikt, meeneemt naar de webshop van Hejco. In dit voorbeeld zal uw browser cookie-informatie installeren, die uw browser volgt totdat u de cookiegeschiedenis van de browser verwijdert. De informatie die deze cookie gebruikt, zal ook worden gekoppeld aan de Google Analytics-dienst die wij gebruiken om de resultaten van diverse marketinginspanningen te traceren. Indien u ervoor kiest om een product aan te schaffen via dit type Trefwoord zoeken, zal dat ook een spoor nalaten in Google Analytics. 

 

Facebook/Instagram/YouTube/Linkedin

Wij maken gebruik van social media om een relatie te creëren met bestaande klanten en potentiële nieuwe klanten. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit campagnes die gericht zijn op een specifieke doelgroep waarvan wij denken dat die geïnteresseerd zal zijn in onze aanbieding. Elke dienst gebruikt zijn eigen trackingpixel, die is geïnstalleerd in de broncode in onze webshop. De trackingpixel kan worden beschreven als een klein programma dat de gebruiker volgt, bijvoorbeeld vanaf Facebook via een bepaalde campagne naar de personen die onze website bezoeken. Dit type tracking helpt ons om onze klanten beter te begrijpen en elk kanaal te voorzien van relevante content. 

Een vergelijkbare trackingpixel wordt gebruikt om het financiële rendement van deze marketingmaatregelen op deze social media te volgen. Met andere woorden, met dit type trackingpixel zien we hoeveel klanten winkelden, hoeveel catalogi er gedownload zijn, enz. als feitelijk resultaat van een actuele campagne. 

 

MailChimp

MailChimp is de marketingtool en het e-mailprogramma waarmee we onze nieuwsbrieven, klantenberichten en andere klantgerichte e-mailberichten/marketing en communicatie versturen. MailChimp slaat een cookie op in de webbrowser voor uw clicks op de door ons verstuurde en getraceerde e-mailberichten.

In zijn algemeenheid bevatten alle links in de door ons verstuurde e-mailberichten een dergelijke tracking. Welke informatie wordt opgeslagen hangt af van de betreffende campagne, maar deze kan informatie bevatten als voornaam, achternaam, vakgebied, telefoonnummer, e-mailadres, de volgende keer dat u werkkleding denkt te kopen, het aantal werknemers en wat belangrijk is bij het kiezen van werkkleding.

 

CRM

Creatio is het CRM-systeem waarin wij informatie bewaren over onze klanten - bestaande en nieuwe, potentiële klanten, bijvoorbeeld bedrijfsnamen en contactgegevens, alsook inkoopinformatie. Deze informatie wordt gebruikt door onze verkooporganisatie, klantendienst en marketingafdeling.

 

Voor een betere gebruikerservaring

Dankzij de bovengenoemde analytische tools weten we steeds meer over onze klanten. Ons doel is om altijd relevant te zijn en daarom willen we u ook iets geven waar u en uw bedrijf, uw vak of gedrag belang bij hebben. Met deze informatie kunnen we uw online winkelbezoek op maat maken en de verwachte gebruikerservaring bieden. Een eenvoudig voorbeeld is het gebruik van dergelijke informatie: zo kunnen we de inhoud van de website wijzigen, zodat deze voor uw branche geschikt is: indien u in de zorgsector werkt, kunt u uitsluitend kleding voor de zorg vinden in de webshop, in plaats van dat u moet zoeken tussen kleding voor meer segmenten.

Het verzamelen van gegevens is doorslaggevend voor onze activiteiten, maar u profiteert er ook van. Het belangrijkste voor ons is echter dat u vol zelfvertrouwen met ons kunt omgaan en weet dat wij geven om uw integriteit en veiligheid. 

 

Dit integriteitsbeleid wordt uiterlijk bijgewerkt op: 31-10-2023.

 

 

Uw winkelwagentje(0 artikelen)

Uw winkelwagentje is leeg
Totalt: € 0
Naar de kassa
Goede kwaliteit Veilig handelen Eigen verwerking Veilige betaling